WYNIKI POREJESTROWYCH DOŚWIADCZEŃ ODMIANOWYCH
 
Rok:  
 

Rzepak ozimy 2019
 
WSTĘPNE WYNIKI PLONOWANIA ODMIAN W DOŚWIADCZENIACH POREJESTROWYCH
 
Rok:  
 
Jęczmień ozimy 2019
Rzepik ozimy 2019
Żyto ozime 2019

Pszenżyto ozime 2019
Pszenica zwyczajna ozima 2019
Pszenica zwyczajna 2019 Pszenica ozima i jara - opóźniony termin siewu
 
INNE PUBLIKACJE
 
Rok:  
 
Ziemniak- wyniki doświadczeń PDO Polski Połudn-Wschodniej
Ziemniak. Wyniki doświadczeń PDO Polski Południowo Wszchodniej