WYNIKI POREJESTROWYCH DOŚWIADCZEŃ ODMIANOWYCH
 
Rok:  
 

 
WSTĘPNE WYNIKI PLONOWANIA ODMIAN W DOŚWIADCZENIACH POREJESTROWYCH
 
Rok:  
 
Rzepak ozimy 2018
Jęczmień ozimy 2018
Żyto ozime 2018
Pszenżyto ozime 2018
Pszenica zwyczajna ozima 2018
Pszenica zwyczajna 2018 opóniony termin siewu
 
INNE PUBLIKACJE
 
Rok:  
 
Plonowanie odmian ziemnika w Rejinie Polski Południowo Wschodniej. Rok zbioru 2017