WYNIKI POREJESTROWYCH DOŚWIADCZEŃ ODMIANOWYCH
 
Rok:  
 

Rzepak ozimy 2019
 
WSTĘPNE WYNIKI PLONOWANIA ODMIAN W DOŚWIADCZENIACH POREJESTROWYCH
 
Rok:  
 
Jęczmień ozimy 2019
 
INNE PUBLIKACJE
 
Rok:  
 
Ziemniak- wyniki doświadczeń PDO Polski Połudn-Wschodniej
Ziemniak. Wyniki doświadczeń PDO Polski Południowo Wszchodniej